Europejska mobilność zawodowców ZSB(iKZ) Konin

Informacje o projekcie

EU flag-Erasmus+_vect_POS

„Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” to kolejny projekt, który będzie realizowany w ramach Programu Erasmus+, a kierowany do uczniów klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSBiKZ, którzy są uczniami lub niedawnymi absolwentami ZSBiKZ. Działanie dedykujemy również nauczycielom szkoły.

W czasie realizacji projektu (2016-2018) szansę wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe będzie miało ponad 70 uczniów i dwóch nauczycieli.

Projekt zakłada:

 1. Czterotygodniowe praktyki uczniów Technikum i ZSZ w Wielkiej Brytanii.
 2.  Czterotygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech uczniów Technikum i ZSZ.
 3. Dwutygodniowe praktyki uczniów klas budowlanych i geodezyjnych w Hiszpanii.
 4. Pięciodniowe praktyki job shadowing dwóch nauczycieli w Niemczech.
 5.  Dodatkowe zajęcia języka obcego na kursach językowych.
 6.  Wycieczki krajoznawcze po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.
 7. Przed wyjazdem – przygotowanie językowo-kulturowe, pedagogiczne, BHP, doradztwo zawodowe

Terminy w 2017 r.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

1. Lipsk (Niemcy) – wyjazd czterotygodniowy –  sierpień- wrzesień 2017 (oferta skierowana jest dla uczniów klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
2. Ubada (Hiszpania) – wyjazd dwutygodniowy – październik 2017 (oferta skierowana jest dla uczniów klas budowlanych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
3. Sewilla (Hipszania) – wyjazd dwutygodniowy – październik 2017 (oferta skierowana jest dla uczniów klas geodezyjnych – Technikum)

4. Niemcy – wyjazd pięciodniowy – wrzesień 2017 (oferta skierowana do nauczycieli)

Terminy w 2018 r.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

1. Lipsk (Niemcy) – wyjazd czterotygodniowy –  sierpień- wrzesień 2018 (oferta skierowana jest dla uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia)
2. Plymouth (Wielka Brytania) – wyjazd czterotygodniowy –  sierpień- wrzesień 2018 (oferta skierowana jest dla uczniów klas budowlanych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia)
4. Niemcy – wyjazd pięciodniowy – sierpień 2018 (oferta skierowana do nauczycieli)

Wyjazdy

 

 

 

 

 

 • Dodatkowa szansa na przygotowanie się do zawodu.
 • Możliwość doskonalenia języków obcych.
 • Zwiedzenie, poznawanie ciekawych miejsc Europy.
 • Otwieranie się na nowych ludzi z różnych zakątków świata.