Rezultaty job shadowing w Niemczech 2018

grudzień 2018 r

Katarzyna Chlebowska – nauczyciel języka niemieckiego i doradca zawodowy w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie.

We wrześniu 2018r. uczestniczyłam w mobilności kadry w ramach sektora Kształcenie
i Szkolenie Zawodowe program Erasmus+, w formie job shadowing – obserwacji uczestniczącej, w ramach projektu „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin.” 2016-1-PL01-KA102-025608.
Realizując powyższy projekt zebrałam materiały z zakresu doradztwa zawodowego, które z powodzeniem można wykorzystać na lekcjach języka niemieckiego. Dlatego właśnie stworzyłam szereg scenariuszy lekcji dla nauczycieli języka niemieckiego chcących realizować na swoich zajęciach zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego. W poniższym scenariuszu wykorzystuję materiały, które otrzymałam w Agentur für Arbeit w Lipsku. Jest to „Berufswahlpass” czyli „Paszport wyboru zawodu”, który jest podstawowym narzędziem pracy doradców zawodowych pracujących z młodzieżą w landzie Sachsen.

W scenariuszu wykorzystano materiały ze strony http://berufswahlpass.de/site/assets/files/1015/bwp_einfache_sprache_web_barrierefrei.pdf  , które dostępne są na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0 .

Poniżej materiały do pobrania:

Scenariusz

1.Anhang

2.Anhang

3.Anhang